3 mei 2011

P e r s b e r i c h t

 

 

‘De Nacht dat de Sterren Dansten’ bejubeld door pers en publiek

 

Over vijftig jaar is de wereldbevolking naar verwachting exponentieel gegroeid tot 14 miljard mensen en is er geen druppel olie meer te vinden. Gedreven door kortzichtige economische belangen en strijdend om de laatste restanten voedsel en grondstoffen zal de mensheid in zwarte anarchie ten onder gaan. Behalve als er een koerswijziging plaatsvindt. Hoe dat kan, beschrijft schrijver Peter Holleman/Chantal Alaïs in zijn boek ‘De Nacht dat de Sterren Dansten’.

 

Het boek heeft al lovende kritieken gekregen in De Telegraaf en het AD en van de publieksjury van de onafhankelijke Gouden Meeuw Literatuurprijs. ,,Dit boek laat de ontdekking van een andere weg zien,” concludeert de jury in haar rapport. Ook op de website van het boek, www.vipassanaweb.nl, zijn de lezers lyrisch over het boek. ,,Ik denk dat iedereen die dit boek leest anders naar de wereld zal gaan kijken,” concludeert een van de recensenten.

 

Als 52-jarige werkloze transgender met een Hbo-opleiding leidt schrijver Peter Holleman een teruggetrokken bestaan. Als geen ander ziet hij hoe angsten, vooroordelen, intolerantie, kortzichtigheid, hebzucht en streven naar economisch gewin de mens in haar macht heeft. ,,Aan de ene kant explodeert de bevolking en aan de andere kant plunderen we de aarde. Steeds meer mensen hebben steeds minder te plunderen en over vijftig jaar is er helemaal niets meer te plunderen. Inmiddels weten we dat de aarde een oase is in een grenzeloze woestijn van leegte, gaswolken en rotsblokken. Een kosmisch paradijs. Daarom moeten we nu stappen zetten om het anders te gaan doen.”

 

Met zijn ‘bewustwordingsroman’ wil Holleman de lezer buiten de ‘normale’ kaders laten denken. Hij neemt hen mee naar een Middeleeuwse samenleving, waarin de mensen geloofden in het licht en de waarheid; een wereld vol levensgenot, vrijheid, passie en respect. Waar economische belangen niet bestonden; een witte anarchie.

 

Het verhaal speelt zich af bij de Katharen (van het Griekse katharsis, wat rein en zuiver betekent), een groep gelovigen die in het Zuiden van Frankrijk leefde. Omdat hun visie en taboedoorbrekende levensstijl niet strookte met die van het katholicisme, werden eind 11e en begin 12°e eeuw bijna een miljoen katharen op de brandstapel vermoord door de inquisitie en door een kruisleger dat de Paus naar Zuid-Frankrijk stuurde.

 

In zijn boek laat Holleman plantenfysioloog Paul Janssen via visioenen terugkeren naar die tijd, wanneer hij in een Middeleeuwse burcht in Frankrijk een klimaatcongres bijwoont.

Hij legt contact met zielsverwante Shantah, die hem mee terugneemt naar 1145. Door haar ogen ontdekt hij die bijzondere wereld met totaal andere waarden en normen. Volgens het juryrapport kan het boek zich zelfs meten met de wereldwijde bestseller ‘De Celestijnse belofte’!

 

Net als de Katharen gelooft Holleman in reïncarnatie. ,,Mensen zijn in mijn beleving gevangen kosmische energie. En energie gaat toch nooit verloren? Mensen kunnen dus denken: na mij de zondvloed, maar als ze hier in de toekomst terugkeren belandden ze in een zelfgecreëerde puinhoop,” stelt hij.

 

De officiële UN grafiek die de globale bevolkings explosie duidelijk laat zien.

De globale aardolie consumptie over de laatste 100 jaar. Inmiddels plunderen we meer dan 100 miljoen vaten per dag!  

De officiële grafiek van de aardolie productie in de USA.

 

Met 29.000 km per seconde suist de aarde,

met ons er bovenop,

door dat onmetelijke, grenzeloze heelal.

En draait zij, al miljarden jaren lang,

haar rondjes rond de zon.

 

Als in een kosmische luchtbel gevangen

leven wij ondertussen ons leven.

En verplaatsen we,

 iedere dag opnieuw,

 

“Nu” naar morgen.

 

(uit De Nacht dat de Sterren Dansten)

 

 

Mijn Gedachten.

 

We leven op een planeet; in een kosmisch paradijs. We zouden hier in vrede, vrijheid en overvloed kunnen leven, want dankzij ons denkvermogen hebben we het systeem overwonnen! Maar onze werkelijkheid is zo verschillend! En onze toekomst dreigt volledig mis te gaan.  

 
Laat je uitdagen buiten de 'normale' kaders te denken. 'Dit boek laat de ontdekking van een andere weg zien', volgens het juryrapport van de Gouden Meeuw Literatuurprijs!
 

 

 

klik aub op de roos    om terug te gaan